top of page

Privacyverklaring

Foot-Soul respecteert je privacy

Deze privacy policy is van toepassing op de bescherming van jouw persoonsgegevens en is in regel met de nieuwe Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die van kracht is sinds 25 mei 2018.

 

Verzameling en registratie van de persoonsgegevens

 

Foot-Soul registreert je persoonsgegevens in een persoonlijk dossier. Je persoonsgegevens omvatten het volgende:

je naam, je adres, je telefoonnummer en e-mailadres.

Je verstrekt zelf bepaalde gegevens doordat:

  • je zelf contact opneemt voor een individuele sessie

  • de verdere gegevens worden aangevuld bij het intakegesprek

Deze gegevens worden vertrouwelijk behandeld.

 

Gebruik van je gegevens

 

Je gegevens worden enkel gebruikt om de dienstverlening optimaal te laten verlopen:

  • voor mailing via e-mail

  • om te bellen in dringende gevallen voor annulering of verplaatsing van individuele sessies

Je gegevens worden veilig bewaard en niet gedeeld met derden.

 

Vertrouwelijke informatie

 

In individuele sesssies verschaf je in het intakegesprek mogelijk gevoelige informatie over je gezondheid, je levenswijze en leefomgevingDeze gegevens worden ook niet gedeeld en blijven strikt vertrouwelijk.

Communicatie over persoonsgegevens

 

Foot-Soul wordt vertegenwoordigd door Carine Decavel. Zij is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Iedere communicatie hieromtrent kan gevoerd worden met :

 

Carine Decavel

Dikkebusseweg 340

8908 Vlamertinge-Ieper

info@foot-soul.be

 

Wil je inzage in je persoonlijke gegevens of wil je wijzigingen aanbrengen, dan dien je samen met je verzoek, je te legimiteren door een kopie van je identiteitskaart.  Indien je verzoek terecht is, zal Foot-Soul je verzoek inwilligen.

 

Je hebt de mogelijkheid klacht in te dienen bij de privacycommisisie

- via https://www.privacycommission.be/nl of

- via de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel.

bottom of page